Vad är informationspåverkan och hur vet jag om jag utsatts? Pär Norén, Senior Analytiker, Myndigheten för Psykologiskt Försvar

GoTo10 or digitally Teknikringen 7, Linköping

Myndigheten för Psykologiskt Försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Föredraget kommer att handla om hotet från otillbörlig informationspåverkan, de sårbarheter som utnyttjas, tekniker som används, sätt att möta otillbörlig informationspåverkan kommunikativt […]

Dual-use: Civilt stöd till militära förband

GoTo10 Teknikringen 7, Linköping, Sweden

Kan man som civil organisation hjälpa stridande militära förband? Naturligtvis kan man det. Många civila produkter, från krypterad komradio till drönare, har direkta militära tillämpningar. Många ukrainska enheter är till och med beroende av det stöd de får på gräsrotsnivå. Vi kommer att prata om hur svenska volontärorganisationer hjälper den ukrainska armén. Anmäl dig här!

Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?

Digital Mötesplats, Teams

Lantbruket har idag kommit att bli oerhört framgångsrikt, inte minst tack vare digital teknik. Under det här lunchseminariet inleder vi med frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering. Vi ställer också frågan vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Men sedan tänker vi fokusera på vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som […]