Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare?

Digital Mötesplats, Teams

CYBERRISKER – VAD KAN DRABBA MIG SOM LANTBRUKARE? Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT & informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur […]

IndX Acts Cyberly – Calling for all the brightest cybersecurity startups!

LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, 582 54 Linköping LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping, Sweden

On the 1st of March, IndX and Cyberly are excited to invite the most innovative and promising cybersecurity startups from all over the world to a day focusing on finding collaboration and pitching new […]

Grundläggande cyberhygien – var börjar jag?

Digital Mötesplats, Teams

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri: 15 februari – Cybersäkerhet […]

Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

Digital Mötesplats, Teams

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri: 15 februari – Cybersäkerhet […]

Cybersoldat – en viktig resurs för cyberförsvaret!

Digitalt/hybrid

År 2022 etablerade Försvarsmakten ett nytt IT-försvarsförband med lokalisering i Linköping. It-försvarsförbandens uppgift är att skydda Försvarsmaktens ledningssystem mot intrång och angrepp och att både proaktivt och reaktivt hantera it-incidenter. […]