Hur stärker vi vår cyberförsvarsförmåga och därmed Sveriges samlade försvarsförmåga – med SOFF Cyber och SME-D

Digitalt/hybrid

Vi kommer få lyssna på Jaimo Rico från SME-D och Ronja Ahlberg från SOFF. Jaime Rico kommer bland annat att prata om; samverkan mellan civila företag och traditionella försvarsföretag, vilka hinder möter SME-företag vid inträde i försvarsmarknaden och att etablera en öppen marknad – upphandlingsprocess med lika villkor oavsett storlek på företag. Ronja Ahlberg, Områdesansvarig Cyberförsvar på SOFF, kommer prata om Hur kan vi samverka […]

Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare?

Digital Mötesplats, Teams

CYBERRISKER – VAD KAN DRABBA MIG SOM LANTBRUKARE? Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT & informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Vi kommer under det här tillfället lyfta exempel på vad som hänt eller varit nära att hända, samt vilka […]

IndX Acts Cyberly – Calling for all the brightest cybersecurity startups!

LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, 582 54 Linköping LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping, Sweden

On the 1st of March, IndX and Cyberly are excited to invite the most innovative and promising cybersecurity startups from all over the world to a day focusing on finding collaboration and pitching new ideas. We’re looking for the finest minds in Cyber- and Information Security, seeking solutions that can revolutionize both products and processes. This is your golden […]

Grundläggande cyberhygien – var börjar jag?

Digital Mötesplats, Teams

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri: 15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga? 28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare? 12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar […]

NIS 2 blir Svensk lag – implementering av EU direktivet i Sverige – i samverkan med Östsvenska Handelskammaren

Digitalt/hybrid

NIS 2 blir Svensk lag – implementering av EU direktivet i Sverige – vad händer och hur berör det mitt företag. NIS är ett EU:s direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster. I år kommer NIS 2 som utökar antalet sektorer som ses som samhällsviktiga och berörs […]

Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

Digital Mötesplats, Teams

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri: 15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga? 28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare? 12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar […]

Cybersoldat – en viktig resurs för cyberförsvaret!

Digitalt/hybrid

År 2022 etablerade Försvarsmakten ett nytt IT-försvarsförband med lokalisering i Linköping. It-försvarsförbandens uppgift är att skydda Försvarsmaktens ledningssystem mot intrång och angrepp och att både proaktivt och reaktivt hantera it-incidenter. Redan år 2020 startade Försvarsmakten en elva månader lång utbildning av värnpliktiga cybersoldater – en militär grundutbildning med bland annat akademiska kurser. Det är en specialanpassad […]

Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Digital Mötesplats, Teams

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri: 15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga? 28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare? 12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar […]