Cybersoldat – en viktig resurs för cyberförsvaret!

Digitalt/hybrid

År 2022 etablerade Försvarsmakten ett nytt IT-försvarsförband med lokalisering i Linköping. It-försvarsförbandens uppgift är att skydda Försvarsmaktens ledningssystem mot intrång och angrepp och att både proaktivt och reaktivt hantera it-incidenter. Redan år 2020 startade Försvarsmakten en elva månader lång utbildning av värnpliktiga cybersoldater – en militär grundutbildning med bland annat akademiska kurser. Det är en specialanpassad […]

Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Digital Mötesplats, Teams

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri: 15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga? 28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare? 12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar […]

Behöver du mer kunskap kring cybersäkerhet vid framtagning av IoT-produkter?

Kurs tillsammans med IoT World, Cyberly och Smartare Elektronik IoT World och Cyberly arrangerar en kurs tillsammans med Svensk Elektronik. Kursen baseras på två halvdagar, där ena dagen går igenom Smartare Elektronikhandboken och den andra halvdagen går igenom Framtagning av Cybersäkra IoT-produkter. Vi kommer dessutom att arrangera ett seminarium i efterhand där vi reflekterar över […]