Cybersoldat – en viktig resurs för cyberförsvaret!

Digitalt/hybrid

År 2022 etablerade Försvarsmakten ett nytt IT-försvarsförband med lokalisering i Linköping. It-försvarsförbandens uppgift är att skydda Försvarsmaktens ledningssystem mot intrång och angrepp och att både proaktivt och reaktivt hantera it-incidenter. […]