Vad är informationspåverkan och hur vet jag om jag utsatts? Pär Norén, Senior Analytiker, Myndigheten för Psykologiskt Försvar

GoTo10 or digitally Teknikringen 7, Linköping

Myndigheten för Psykologiskt Försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Föredraget kommer att handla om hotet från otillbörlig informationspåverkan, de sårbarheter som utnyttjas, tekniker som används, sätt att möta otillbörlig informationspåverkan kommunikativt […]

Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?

Digital Mötesplats, Teams

Lantbruket har idag kommit att bli oerhört framgångsrikt, inte minst tack vare digital teknik. Under det här lunchseminariet inleder vi med frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering. Vi ställer också frågan vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Men sedan tänker vi fokusera på vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som […]

Hur stärker vi vår cyberförsvarsförmåga och därmed Sveriges samlade försvarsförmåga – med SOFF Cyber och SME-D

Digitalt/hybrid

Vi kommer få lyssna på Jaimo Rico från SME-D och Ronja Ahlberg från SOFF. Jaime Rico kommer bland annat att prata om; samverkan mellan civila företag och traditionella försvarsföretag, vilka hinder möter SME-företag vid inträde i försvarsmarknaden och att etablera en öppen marknad – upphandlingsprocess med lika villkor oavsett storlek på företag. Ronja Ahlberg, Områdesansvarig Cyberförsvar på SOFF, kommer prata om Hur kan vi samverka […]

Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare?

Digital Mötesplats, Teams

CYBERRISKER – VAD KAN DRABBA MIG SOM LANTBRUKARE? Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT & informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Vi kommer under det här tillfället lyfta exempel på vad som hänt eller varit nära att hända, samt vilka […]

IndX Acts Cyberly – Calling for all the brightest cybersecurity startups!

LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, 582 54 Linköping LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping, Sweden

On the 1st of March, IndX and Cyberly are excited to invite the most innovative and promising cybersecurity startups from all over the world to a day focusing on finding collaboration and pitching new ideas. We’re looking for the finest minds in Cyber- and Information Security, seeking solutions that can revolutionize both products and processes. This is your golden […]

Tech Tuesday on Cybersecurity

Tech Tuesdays are monthly events for the tech community in Kista, aimed at getting an inside perspective and learning about cutting-edge trends from researchers and developers.

Grundläggande cyberhygien – var börjar jag?

Digital Mötesplats, Teams

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri: 15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga? 28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare? 12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar […]

Cybersecurity certification or not? Q&A and Demo

Ideon Agora – Room: Backstage Scheelevägen 15, Lund

Today, your clients and partners may require that you have a cyber security certification as a condition for doing business with them. Certifications prove that you are committed to security. According to some, it reduces risks for all involved. Getting a certification is also a way of strengthening your company’s reputation and instilling trust in […]

NIS 2 blir Svensk lag – implementering av EU direktivet i Sverige – i samverkan med Östsvenska Handelskammaren

Digitalt/hybrid

NIS 2 blir Svensk lag – implementering av EU direktivet i Sverige – vad händer och hur berör det mitt företag. NIS är ett EU:s direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster. I år kommer NIS 2 som utökar antalet sektorer som ses som samhällsviktiga och berörs […]

Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

Digital Mötesplats, Teams

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner i samverkan mellan Cyberly, Agtech och SmartAgri: 15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga? 28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare? 12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar […]